تولید کننده محصولات تکنفره و ساشه همراه با کد بهداشت و سیب سلامت (انواع پودر و گرانول)

(قند بسته بندی و شکر بسته بندی و نمک تکنفره و فلفل تکنفره و سماق تکنفره و آویشن بسته بندی و نبات بسته بندی و ...)

پخش ظروف آلومینیومی (منصف ظرف و ظرف بست کیمیا )

پخش انواع بطری (جار و پت)

پخش انواع ظروف یکبارمصرف