هوالرزاق

ای که با نامت جهان آغاز شد

دفتر ما هم به نامت باز شد

دفتری کز نام تو زیور گرفت

کار آن از چرخ بالاتر گرفت

تولید کننده محصولات تکنفره همراه با سیب سلامت و کد بهداشت

پخش ظروف آلومینیومی

پخش انواع ظروف یکبارمصرف

پخش انواع بطری

پخش انواع ظروف شیک نوتلا