اقلام موجود پخش انواع محصولات تكنفره و بسته بندي ساشه و ظروف آلومينيومي و قند هتلي و شكر هتلي و نمك تكنفره و فلفل تكنفره و سماق تكنفره و شكر تكنفره و قند تكنفره و آويشن تكنفره و سماق تکنفره و خلال دندان کاوردار و قند بسته بندیو شکر بسته بندی

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

محصولات تکنفره رستورانی
نمک تکنفره کاغذی موجود در انبار ۴۷۰ریال
فلفل قرمز تکنفره کاغذی موجود در انبار ۷۷۰ریال
فلفل سیاه تکنفره موجود در انبار ۱,۰۵۰ریال
آویشن تکنفره موجود در انبار ۱,۸۰۰ریال
سماق قرمز تکنفره کاغذی اعلاء موجود در انبار ۱,۸۵۰ریال
سماق قهوای تکنفره کاغذی اعلاء موجود در انبار ۱,۷۰۰ریال
خلال دندان کاوردار موجود در انبار ۵۰۰ریال
محصولات تکنفره فست فود
محصولات تکنفره کافی شاپ
شکر 5 گرمی استیک(مدادی) موجود در انبار ۱,۶۵۰ریال
شکر 7 گرمی در انبار موجود نیست ۱,۸۵۰ریال
شکر 10 گرمی موجود در انبار ۲,۴۰۰ریال
قند 2 حبه موجود در انبار ۱,۸۵۰ریال
قند 3 حبه در انبار موجود نیست ۲,۳۰۰ریال
نبات نی دار زعفرانی موجود در انبار ۲,۵۰۰,۰۰۰ریال
ظروف آلومینیوم
خورشتی مربعی کوچک موجود در انبار ۸,۱۰۰ریال
خورشتی مربعی 450cc موجود در انبار ۱۰,۴۰۰ریال
خورشتی گرد 250cc موجود در انبار ۷,۸۰۰ریال
خورشتی گرد 300cc موجود در انبار ۸,۲۵۰ریال
خورشتی گرد 400cc موجود در انبار ۹,۴۵۰ریال
خورشتی گرد 500cc موجود در انبار ۱۰,۷۵۰ریال
چیپس و پنیر موجود در انبار ۸,۲۵۰ریال
نیم پرس موجود در انبار ۱۱,۴۵۰ریال
تک پرس گرد موجود در انبار ۱۲,۸۵۰ریال
تک پرس 100 موجود در انبار ۱۲,۶۰۰ریال
تک پرس 110 n1 در انبار موجود نیست ۱۳,۳۰۰ریال
تک پرس 110 n2 موجود در انبار ۱۳,۳۰۰ریال
تک پرس 110 n3 در انبار موجود نیست ۱۳,۵۰۰ریال
تک پرس 110 n4 در انبار موجود نیست ۱۳,۵۰۰ریال
یک و نیم پرس 130 موجود در انبار ۱۵,۸۰۰ریال
دو پرس 150 موجود در انبار ۱۶,۹۰۰ریال
دوپرس پهن موجود در انبار ۱۹,۳۰۰ریال
دو پرس 150 قدیم موجود در انبار ۱۷,۵۵۰ریال
کبابی کوچک 160 موجود در انبار ۱۸,۵۵۰ریال
کبابی متوسط 170 موجود در انبار ۱۹,۹۵۰ریال
دو خانه کوتاه موجود در انبار ۱۷,۷۰۰ریال
دوخانه بلند در انبار موجود نیست ۱۸,۵۵۰ریال
سه پرس موجود در انبار ۲۹,۰۰۰ریال
دو خانه مرغی موجود در انبار ۲۷,۶۵۰ریال
قابلمه دو لیتری موجود در انبار ۶۳,۴۰۰ریال
کبابی بزرگ 300 قدیم موجود در انبار ۲۳,۹۰۰ریال
کبابی بزرگ 300 جدید موجود در انبار ۲۴,۷۵۰ریال
سه خانه کوچک موجود در انبار ۲۰,۳۰۰ریال
کبابی 3 خانه بزرگ 330 موجود در انبار ۳۸,۳۰۰ریال
هواپیمایی بادرب موجود در انبار ۹,۴۰۰ریال
دوخانه کبابی موجود در انبار ۳۷,۸۵۰ریال
چهارپرسی در انبار موجود نیست ۳۵,۳۵۰ریال
کبابی بزرگ 440 جدید موجود در انبار ۳۷,۲۵۰ریال
قابلمه 4 لیتری موجود در انبار ۱۳۵,۰۰۰ریال
دیس بیضی موجود در انبار ۴۲,۳۰۰ریال
دوخانه تالاری موجود در انبار ۱۵۰,۷۰۰ریال
بیست پرسی موجود در انبار ۱۵۲,۵۰۰ریال
شیت فویل 30*35 موجود در انبار ۱,۳۸۰,۰۰۰ریال
شیت فویل 30*40 موجود در انبار ۱,۴۹۰,۰۰۰ریال
شیت فویل 30*45 موجود در انبار ۱,۶۰۰,۰۰۰ریال
محصولات جار و پت
بطری جوس بادرب موجود در انبار ۱,۶۱۰ریال
بطری جوس بادرب موجود در انبار ۲,۳۱۹ریال
بطری جوس بادرب موجود در انبار ۲,۳۱۳ریال
بطری جوس بادرب موجود در انبار ۲,۳۴۶ریال
بطری جوس بادرب موجود در انبار ۲,۳۳۶ریال
بطری جوس بادرب موجود در انبار ۲,۵۶۶ریال
بطری جوس بادرب موجود در انبار ۲,۶۰۶ریال
بطری جوس بادرب موجود در انبار ۲,۵۸۶ریال
بطری کوِِئین با درب موجود در انبار ۲,۳۳۶ریال
بطری کوِِئین با درب موجود در انبار ۲,۴۴۶ریال
بطری وس با درب موجود در انبار ۲,۷۰۲ریال
بطری وس با درب موجود در انبار ۲,۸۰۴ریال
بطری شاین با درب موجود در انبار ۲,۸۹۷ریال
بطری شاین با درب موجود در انبار ۲,۵۲۳ریال
بطری دیپلمات بادرب در انبار موجود نیست ۲,۶۲۰ریال
بطری vip موجود در انبار ۲,۵۲۶ریال
pet , pp , ps
لانچ باکس بلند موجود در انبار ۱۳,۱۵۰ریال
لانچ باکس کوتاه موجود در انبار ۱۱,۴۵۰ریال
فوکری بلند موجود در انبار ۹,۵۰۰ریال
فوکری کوتاه موجود در انبار ۸,۶۵۰ریال
دلی 500 موجود در انبار ۷,۱۰۰ریال
دلی 250 موجود در انبار ۶,۲۰۰ریال
دلی 250 دوخانه موجود در انبار ۶,۲۰۰ریال
چهارگوش لولایی بلند موجود در انبار ۴,۲۵۰ریال
چهارگوش لولایی متوسط موجود در انبار ۴,۱۰۰ریال
چهارگوش لولایی کوتاه موجود در انبار ۴,۰۰۰ریال
سسی لولایی بیضی بلند موجود در انبار ۲,۷۵۰ریال
سسی لولایی بیضی کوتاه موجود در انبار ۲,۴۰۰ریال
سسی لولایی گرد 30cc موجود در انبار ۲,۴۰۰ریال
سسی لولایی گرد 60cc موجود در انبار ۲,۷۵۰ریال